لطفا صبر کنید . . .


دستاوردهای طب ایرانی اسلامی

در این مقاله دستاوردهای طب ایرانی اسلامی را در زمینه مبارزه با کووید-۱۹ بررسی می کنیم.

زندگی سالم

بهره گیری از دردسترس ترین داروها و خدمات درمانی برای رفاه حال بیماران

موثر و کارا

طب سنتی در درمان انواع بیماریها، بویژه بیماری های مزمن بسیار موثر خواهد بود
سامانه طرح پرسش از دکتر فصیحی

طرح پرسش و دریافت پاسخ

مشاهده پرسشها

طرح پرسش و دریافت پاسخ
مزاج شناسی

تعیین مزاج دقیق شما به کمک تست آنلاین


ادامه مطلب


دوره کامل آنلاین طب سنتی

دوره کامل طب سنتی . به همراه آزمون آنلاین و اعطای مدرک


ادامه مطلب


آزمون آنلاین طب سنتی

آزمون آنلاین طب سنتی برای اعطای مدرک


ادامه مطلب


سامانه آنلاین پرسش و پاسخ پزشکی

به کمک این سامانه بدون نیاز به ویزیت دکتر می توانید سوالات خود را از دکتر فصیحی بپرسید و در کمتر از یک هفته پاسخ خود را دریافت کنید.


ادامه مطلب

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/fff_480052982914744422-320x335.jpg

درمان آلرژی و سینوس با فرآورده طب سنتی

اسپری رساسینکس


درمان آلرژی، سینوس و باز کردن مجاری تنفسی با اسپری رساسینکس؛

این محصول که از تولیدات شرکت رسا (زیر نظر دکتر فصیحی) می باشد، از ترکیب عصاره سیاه دانه و روغن زیتون توید شده است.


https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/12/srce-i-stetoskop-320x320.jpg

روغن سیاه دانه

روغن سیاه دانه


روغن سیاه دانه از جمله روغن‌هایی است که عوارض بسیار کمی در مصرف آن گزارش شده و دارای فواید و ویژگی‌های بی شماری است. از جمله خواص روغن سیاه دانه می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱- برطرف کننده مشکلات پوستی

۲- کنترل دیابت و تقویت گوارش

۳- کنترل فشار خون


https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/WhatsApp-Image-2021-08-16-at-18.13.43-e1661459897327-320x375.jpeg

خرید کتاب جامع طب سنتی

کتاب مروری بر طب ایرانی اسلامی


نویسندگان: دکتر سعید اسماعیلی، دکتر محمد فصیحی، دکتر سید محمد سیادتی، دکتر ابوالفضل شیردل، دکتر رضا منتظر

فصلهای این کتاب عبارتند از: فصل اول: ارکان، مزاج، اخلاط، فصل دوم: ارواح، قوی، افعال، فصل سوم: تندرستی و بیماری فصل چهارم: علم تشریح، کالبدشناسی سری هم به فروشگاه ما بزنید


فروشگاه محصولات طب سنتی رسا، شامل گلچینی از بهترین محصولات و داروهای طب سنتی می باشد که توسط دکتر فصیحی تولید شده اند و یا مورد تایید ایشان می باشند.


تخفیف ویژه برای سفارش و پرداخت آنلاین از سایت دکتر فصیحی


رفتن به صفحه فروشگاه

دکتر محمد فصیحی دستجردی

  • متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
  • پزشک محقق طب سنتی و اسلامی
  • مدير مركز EDO ،مدير اجرايي كوريكولوم آموزشي دانشكده پزشكي ايلام
  • آموزش عمومي از طريق صدا و سيما

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/12/signature.png

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/20110611458.jpg

آخرین اخبار


یکشنبه -۲۵۹ فروردین ۷۸۲

حجامت ۸۴ منطقه در بدن را شامل می شود و اثرات هر کدام و. . .

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/WhatsApp-Image-2021-08-16-at-18.13.43-e1661459897327-591x480.jpeg
جمعه -۲۰۴ فروردین ۷۸۱

درسنامه جامع طب سنتی در ۴۲۶ صفحه و ۱۴ فصل تنظیم شده است. نویسندگان: دکتر سعید اسماعیلی دکتر محمد فصیحی دکتر سید محمد سیادتی دکتر ابوالفضل شیردل دکتر رضا منتظر فصلهای این کتاب عبارتند از: فصل اول: ارکان، مزاج، اخلاط، فصل دوم: ارواح، قوی، افعال، فصل سوم: تندرستی و بیماری فصل چهارم: علم تشریح، کالبدشناسی فصل پنجم: اصول حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی فصل […]


مقالات دکتر فصیحی

برخی از مقالات چاپ شده از دکتر فصیحی و دیگر پزشکان طب اسلامی ایرانی

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/6258765_327-160x160.jpg

بررسی اثر حجامت بر کمردرد

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/12/sign-3.png

در ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻃﺮق ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي بعنوان ﻣﻜﻤﻞ ﻃﺐ وﺟﻮد دارد. در جهان ، ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ، ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺎﻣﻴﻮﭘـﺎﺗﻲ ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ، ﻃﺐ ﻓﺸﺎري و ﻣﻜﺎﺗﺐ ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻳﮕﺮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺣﺠﺎﻣـﺖ و ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ از ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ را ﺟﻬـﺖ  اﺛﺒﺎت ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ…


https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/11/avishan-160x160.jpg

اثر آویشن بر آنفولانزا و کرونا

https://dfasihi.ir/wp-content/uploads/2015/12/sign-1.png

از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻔﻴﺪ داروﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ زﻳﺎد ﻣﻲ روﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات داروﻳﻲ ان ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺜﺒﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﺑﺎارزش ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲ اوﻳﺸﻦ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ وﺿﺪﻗﺎرچ واﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮاي ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻏﺸﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺗﺮﺷﺤﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد…
جدیدترین تحقیقات طب سنتی و دستاوردها

تلفیق طب مدرن و سنتی

در این بخش مهم ترین دستاوردها و مقالات طب سنتی در زمینه های مختلف پزشکی روایت می گردد.  برای دانلود و مشاهده همه مقالات دکمه بیشتر را کلیک کنید.logo-white-footer

متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري
پزشک محقق طب سنتی و اسلامی
مدير مركز EDO ،مدير اجرايي كوريكولوم آموزشي دانشكده پزشكي ايلام
آموزش عمومي از طريق صدا و سيما

آخرین اخبار

طراحی و بازبینی توسط سایت باران